Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Vågsetra barne- og ungdomsskole
Observatører:9a
Område:Isdammen (Nord-Odal, Innlandet)
Damm/tjern:Isdammen
Dato:09.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående

Funn


Art:Buksvømmere (Corixidae)


Art:Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)


Art:Rundormer (Nematoda)


Art:Vannkalver (Dytiscidae)


Art:Vannløpere (Gerridae)


Art:Vannmidd (Hydracarina)