Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Hovedgården ungdomsskole
Observatører:Iselin, Martin, Linnea og Sunniva
Område:Gjellumvannet (Asker, Viken)
Damm/tjern:8
Dato:18.09.2017
Aktivitet:Dafniejakten

Om observasjonene

Daphnia magna:Kystdamdafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie