Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Registrér dyreobservasjoner i tabellen under. Hvis dere for eksempel har observert fire hjort på en bø, skriver dere inn:

Art: hjort
Antall: 4
Leveområde: jordbruksområde
Observatør: Reodor Felgen

Hvis dere i tillegg har observert 2 hjort i en løvskog, fører dere disse på en ny linje, med Leveområde: løvskog. Videre, på neste linje kommer f. eks. registrering av en flokk med gråtrost.

Dersom dere klarer å skille noen av dyrene på kjønn og/eller alder, fyller dere også ut tabellen for registrering av individuelle observasjoner for de individene der slik informasjon er kjent (se lenger ned på siden).

Observerte arter
Art Antall Leveområde
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Kommentarer
 Informasjon om individuelle observasjoner
Art Kjønn
-hann
-hunn
-usikkert
Alder/stadium
-voksen
-unge
-larve
-egg
-puppe
Leveområde Var dyret levende? Observatør
Ja/nei Dødsårsak (hvis død)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Kommentarer
 

Kategorier av leveområder: