Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Innlandet)
Dato:18.02.2021
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Funn


Art:Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Antall:1
Merknad:Observasjonen er gjort rett over mateområdet mitt på Lappland/Rena i Østerdalen. Avfotografert Hønsehauk er en ungfugl (juv).
Kjønn:Ukjent
Aktivitet:Næringssøkende
© Åsmund Berg (18.02.2021)