Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:26.04.2020
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Funn


Art:Grågås (Anser anser)
Antall:1
Merknad:Observasjonen er gjort over Glomma, litt nord for Rena Camping i Østerdalen.
Kjønn:Ukjent
Aktivitet:Flygende forbi
© Åsmund Berg (26.04.2020)


Art:Kanadagås (Branta canadensis)
Antall:2
Merknad:Observasjonen er gjort rett over Prestegårdsjordet nordvest for Prestsjøen på Rena i Østerdalen.
Kjønn:Ukjent
Aktivitet:Flygende forbi
© Åsmund Berg (26.04.2020)


Art:Vipe (Vanellus vanellus)
Antall:2
Merknad:Observasjonen er gjort på en sandbanke ute i Glomma, litt nord for Rena Camping i Østerdalen.
Kjønn:Ukjent
Aktivitet:Næringssøkende
© Åsmund Berg (26.04.2020)