Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tone Thomassen
Observatører:Tone Thomassen
Område:Svelvik (Drammen, Viken)
Dato:06.07.2019
Aktivitet:Har du sett årets fugl?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus)
Antall:3
Voksestadium:Voksen og unge
Funntype:Individ
Kommentar:2 voksne og 1 unge. Hekket sammen med måker. (1 unge til er observert av andre, men er for øyeblikket ikke lokalisert.)
Aktivitet:Hekkefunn
(06.07.2019)


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus)
Leveområde:Tettbebyggelse
Funntype:Reir
Reirplassering:På hustak
Kommentar:Ungen er nå nede på bakken. Mulig trussel kan være nabokattene.
Antall reir observert:1
Eventuelle trusler mot reir:Ingen trusler