Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Uregistrert fugleobservatør
Observatører:Margrethe Floor
Område:Professor Hansteens gate (Stavanger, Rogaland)
Dato:01.06.2018
Registrert:07.10.2018
Aktivitet:Har du sett årets fugl?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus)
Antall:4
Voksestadium:Voksen og unge
Funntype:Individ
Kommentar:voksen hann og hunn + 2 unger
Aktivitet:Næringssøkende
(05.06.2018)


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus)
Leveområde:Tettbebyggelse
Funntype:Reir
Reirplassering:På hustak
Kommentar:1 par har hekket på taket av 4 etasjes blokk flere år på rad. Trusler: måker og kråker
Antall reir observert:1
Eventuelle trusler mot reir:Predasjon