Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Uregistrert fugleobservatør
Observatører:Cathrine Skauen
Område:Askholmen (Sarpsborg, Østfold)
Dato:16.07.2018
Aktivitet:Har du sett årets fugl?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus)
Antall:3
Voksestadium:Voksen og unge
Funntype:Individ
Kommentar:En voksen og to unger på sand strand.
Aktivitet:Hekkefunn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus)
Leveområde:Sjø