Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Eide skole
Observatører:5.klasse
Område:Lille Asperøya (Lillesand, Agder)
Dato:19.10.2020
Registrert:11.01.2021
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Antall:60
Merknad:Vi registrerte dette store antall kjempestore busker av parkslirekne langs gangstien i et boligfelt som er under utbygging i Homborsund. Har registrert at de brer seg uhyggelig raskt, og har ploppet opp i løpet av de siste 3 - 4 år her i dette området.
Leveområde:Veikant
(19.10.2020)