Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Flatåsen skole
Observatører:Flatåsen Skole, 2.trinn
Område:Høgreina (Trondheim, Trøndelag)
Dato:15.09.2020
Registrert:18.11.2020
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Tunbalderbrå (Matricaria matricarioides)
Antall:20
Merknad:Fant den langs hele veien. Videre var den å finne langs enkelte veier, men noen tun var helt fri for den.
Leveområde:Tettbebyggelse
(15.09.2020)