Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Hole ungdomsskole
Observatører:9c
Område:Svarstadvika (Hole, Viken)
Dato:15.09.2020
Registrert:21.09.2020
Aktivitet:Fremmede arter
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2020: Finn fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rødhyll (Sambucus racemosa)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Bekreftet av:Anders Often (NINA)
(15.09.2020)