Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Hartvig Nissens skole
Observatører:Rolf Logan
Område:Helgerendammen (Oslo)
Dato:17.09.2020
Aktivitet:Fremmede arter
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2020: Finn fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Småtorskemunn (Chaenorhinum minus)
Antall:1
Leveområde:Kratt
Artsbestemt av:Anders Often (NINA) (ombestemt fra Tunbalderbrå (Matricaria matricarioides))
(17.09.2020)