Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Kongsvinger ungdomsskole
Observatører:William Svendsen Pearce
Område:Vennersberg (Kongsvinger, Innlandet)
Dato:16.06.2020
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Forekomst:Sjelden


Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Forekomst:Dominerende
Hvordan kan den ha kommet hit?:Den kan ha kommet fra en hage
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Bare gress