Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Universitetet i Bergen
Observatører:Skolelaboratoriet i realfag
Område:Søre Fjellavegen 203 (Øygarden, Vestland)
Dato:11.05.2020
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Invaderer hager og kulturlandskap, spiser planter
Hvordan kan den ha kommet hit?:Med jordmasser eller kostesand
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Færre invasjoner i hagene
Sneglene ser ut til å komme fra disse haugene, og følger grøftekanten mot hagene i nærheten. Området har et svært rikt utvalg av fremmede, uønskete og ubehagelige arter. Vi ser mot nord, kostesandhaugen til venstre.
© FT (11.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Europalerk (Larix decidua)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Blir store trær med tett dekke
Hvordan kan den ha kommet hit?:Frø fra plantet skog
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Tilvokst med brake, gras og krattskog
Tre-fire år gammel plante
© FT (11.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Forekomst:Vanlig
Hvorfor er denne arten et problem her?:Sprer seg til kulturlandskapet
Hvordan kan den ha kommet hit?:Med kostesand
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Etterhvert invadert av krattskog
Vokser tett og kommer tidlig langs sørveggen av anlegget. Store stengler fra i fjor viser at de blir svære
© FT (11.05.2020)


Art:Planteriket (Plantae)
Forekomst:Vanlig
Hvorfor er denne arten et problem her?:Spiser nyttevekster og hageplanter
Hvordan kan den ha kommet hit?:Med kostesand eller jordmasser
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Mindre invadert i omgivelsene


Artsdatabanken logo
Art:Rynkerose (Rosa rugosa)
Forekomst:Vanlig
Hvorfor er denne arten et problem her?:Blir et ubehagelig dekke som hindrer ferdsel og andre planter
Hvordan kan den ha kommet hit?:Med jordmasser eller kostesand
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Tilvokst med krattskog og brake
Kmmmer som tett tuer, det er tidlig i vekstsesioingen
© FT (11.05.2020)

Andre bilder

Flere titalls kubikkmeter med kostesand, fra hele kommunen - 100 kilometer fra nord til sør.
© FT (11.05.2020)