Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nidarvoll skole
Område:Nidelva leirfossen (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Dato:04.06.2019
Registrert:06.06.2019
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Tromsøpalme (Heracleum persicum)
Forekomst:Sjelden
Hvorfor er denne arten et problem her?:Den dekker for andre planter og er giftig.
Hvordan kan den ha kommet hit?:Frøene har sikkert sprett seg med hjelp av vinden.
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Ingen får giften på seg, og det blir litt bedre plass for andre arter
(04.06.2019)