Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Kristelig Gymnasium
Observatører:Filippa og Wilma
Område:Skøyen (Oslo)
Dato:10.06.2016
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Amerikansk lobemanet (Mnemiopsis leidyi)


Artsdatabanken logo
Art:Kanadagås (Branta canadensis)


Artsdatabanken logo
Art:Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)


Artsdatabanken logo
Art:Mink (Neovison vison)


Art:Planteriket (Plantae)
(03.06.2016)


Art:Planteriket (Plantae)


Artsdatabanken logo
Art:Russekål (Bunias orientalis)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Russekålen er sterkt grenet og roten kan gå 1,5 meter ned i jorden. Derfor er den vanskelig å få bekjempe. Siden den er så stor trenger den til side og skygger for den naturlige floraen.
Hvordan kan den ha kommet hit?:Langs veien kan planten spres ved vind, bilhjul og kantklippere. Langtransport kan føre med seg frø over lange avstander og føre til at planten får etablert seg i nye områder den ikke kunne kommet til ved naturlig spredning.
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Det ville antakelig ha vokst andre blomster eller ugress der.
(03.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)