Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Kristelig Gymnasium
Observatører:Alex
Område:Østensjøvannet (Oslo)
Dato:05.06.2016
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Spiser opp naturlig flora
Hvordan kan den ha kommet hit?:som egg i hageplanter
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Jeg tror det ikke hadde vært så stor forskjell uten


Artsdatabanken logo
Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Ødelegger for andre blomster
Hvordan kan den ha kommet hit?:Spredning med frø/ Kan ha vært i en hage
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Flere småblomster
(28.06.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Kanadagås (Branta canadensis)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Spiser opp naturlig vegetasjon som fører til erosjon
Hvordan kan den ha kommet hit?:Utplassering eller så har den fløyet fra andre streder
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Mindre myraktig


Artsdatabanken logo
Art:Russekål (Bunias orientalis)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Skygger for den naturlige floraen
Hvordan kan den ha kommet hit?:Ved frø gjennom transport av varer
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Mer variert flora, Flere små blomster


Artsdatabanken logo
Art:Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Ødelegger for andre planter
Hvordan kan den ha kommet hit?:Spredning av frø
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Mer variert flora