Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Kristelig Gymnasium
Observatører:Oskar, Victor, Nicolai
Område:Bygdøy (Oslo)
Dato:03.06.2016
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Kan ødelegge næringskjeden eller for andre insekter i området
Hvordan kan den ha kommet hit?:Den kan ha flyttet seg dit gjennom mange generasjoner
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Det kunne vært flere andre snegler
(03.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Kanadagås (Branta canadensis)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Kan jage bort andre fugler og ender
Hvordan kan den ha kommet hit?:Ha svømt eller flydd
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Andre typer endrer og fugler som stokkand og svaner hadde likt seg bedre


Art:Planteriket (Plantae)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Vet ikke
Hvordan kan den ha kommet hit?:Blitt plantet
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Hadde vært en annen type busk eller tre der
(03.06.2016)
(03.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Russekål (Bunias orientalis)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Den kan ødelegge for andre små blomster og små busker
Hvordan kan den ha kommet hit?:Med pollen
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Andre blomster kunne vært der
(03.06.2016)
(03.06.2016)