Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nesodden videregående skole
Observatører:Frida
Område:Nesodden videregående skole (Nesodden, Viken)
Dato:27.08.2015
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Den er et problem fordi at den ekspanderer fort og tar opp mye plass og gjør at andre planter ikke kan vokse der. Frøene spres ikke så langt, og derfor blir det veldig mange på ett sted og det gjør at andre planter ikke kan vokse der.
Hvordan kan den ha kommet hit?:Det er ukjent hvordan den kom til Norge, men det er trolig ved import. Den kan ha kommet til akkurat dette området ved frø har blåst dit med vinden, frøene spres ikke over store distanser og det er derfor det blir så mange på ett sted.


Artsdatabanken logo
Art:Kanadagullris (Solidago canadensis)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Den er et problem fordi at den sprer seg veldig raskt, en enkelt blomsterskjerm kan produsere opptil 10 000 frø, frøene spres med vinden og kan spres ganske langt. Den sprer seg også med krypende jordstengler. Denne arten er svært dominerende i områdene den er i, og må slås før den blomstrer, hvis ikke kan den fortsatt produsere frø.
Hvordan kan den ha kommet hit?:Planten har kommet til Norge ved import for å ha den som en hageplante, men den har spredd seg mye. Den spres med vinden og det er antakeligvis sånn den har kommet til akkurat dette området.