Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nesodden videregående skole
Observatører:Thea Dana
Område:Ved Hellvik bussholderplass (Nesodden, Viken)
Dato:27.08.2015
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Fordi den sprer seg raskt og tar over stadig større områder.
Hvordan kan den ha kommet hit?:Frøene har spredt seg fra nærområdene hvor planten også er.
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Antakelig erstattet av andre plantearter.