Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sandvika videregående skole
Observatører:Henry Chen
Område:Sandvika (Bærum, Viken)
Dato:05.06.2015
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Kanadagås (Branta canadensis)
Hvorfor er denne arten et problem her?:kan være konkurranse mellom fugleartene.
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:mindre gås avføring overalt på øya..


Artsdatabanken logo
Art:Tromsøpalme (Heracleum persicum)


Artsdatabanken logo
Art:Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Vinterkarse er litt giftig og opptrer som ugress i eng og beite. Den kan sette usmak på melk og melkeprodukter, og ble tidligere brukt som medisinplante mot skjørbuk.
Hvordan kan den ha kommet hit?: Før 1900 ble vinterkarse for det meste funnet i eng eller som ugress i hager, noe som antyder at den kom inn med ulike typer frøblandinger