miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Inneklima > Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet > Veiledning

Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Kartlegge luftkvaliteten i klasserommet ved å gjennomføre målinger av CO2-konsentrasjonen i innelufta.
 • Vurdere behovet for tiltak for å bedre luftkvaliteten.
 • Lære om Opplæringslovens § 9a og kravene til det fysiske innemiljøet på skolen.

Aktuelle samarbeidspartnere

Skolens vaktmester eller driftsleder, helsesøster, kommunehelsetjenesten

Utstyr

 • Rør for måling av CO2 (CO2-absorpsjonsrør med måleområde 400-5000 ppm).
 • Håndpumpe (100 ml plastsprøyte) for å trekke luft gjennom CO2-rør.
 • Silikonslangebit til å sette mellom plastsprøyte og CO2-rør.
 • Saks eller glassfil for å fjerne forseglingene i enden av CO2-rør slik at luft kan trekkes inn i røret.

CO2-målingsutstyr kan bestilles fra KPT Naturfag:

 • CO2-målerør (1 pk med 10 målerør, varenr: 60306): kr. 310,-
 • 100 ml sprøyte for innsuging av luft i CO2-målerør med 5 cm forbindelsesslange (varenr: 11647 og 14280): kr. 94,-

Moms er inkludert, fraktomkostninger kommer i tillegg. Bestilling: firmapost@kptnaturfag.no, tlf: 71 58 89 00.

Mindre pakke CO2-målerør fra Teknolab AS

Teknolab AS selger også pakker med 2 stk målerør til kr 175 inkl moms. Fraktomkostninger kommer i tillegg. Dette passer for skoler som ikke trenger så mange rør.

Bestilling: mail@teknolab.no / tlf 66 81 34 70

Dersom skolen har tilgang på en annen type manuell måler (Dräger-utstyr eller lignende) eller en kontinuerlig elektronisk CO2-måler, kan dette utstyret brukes i stedet. En del kommuner har en inneklimakoffert med måleutstyr fra Forum for miljø og helse (tidligere Teknisk-hygienisk forum) som en kan spørre om å få låne.

Se egen veiledning for bruk av kontinuerlig CO2-måler av type Telaire 7001 med HOBO datalogger.

Bakgrunn

Et av kravene til skolenes fysiske innemiljø i Opplæringslovens §9a er at luften skal være frisk og god å puste i og ikke inneholde skadelige stoffer eller gasser. Måling av karbondioksid (CO2) er mye brukt for å kartlegge inneklimaet. Karbondioksid er i seg selv ikke direkte helseskadelig, men konsentrasjonen av denne gassen sier noe om hvor god luftkvaliteten er, og om det er behov for bedre frisklufttilførsel. Et høyt CO2-nivå tyder på at luftskiftet er for dårlig i forhold til antall personer i rommet. Det kan innebære at innholdet av andre mer skadelige forurensninger i lufta også er høyt.

Gjennomføring

Gjennomfør målingene ved normal aktivitet og midt i klasserommet. For å få realistiske målinger er det viktig at rengjøring, eventuell utluftning og andre aktiviteter i klasserommet er som de pleier å være fram mot forsøket. Vinduene til klasseværelset skal være lukket fra start av forsøket og mens dere gjennomfører forsøket.

 • Enkeltmåling (Forskningskampanjen 2009)
  2 CO2-absorpsjonsrør, som kan brukes til en måling hver.

  Noter i tillegg:
  • Antall personer i klasserommet ved målingen.
  • Utetemperaturen ved tidspunktet for målingen.
  • Temperatur i klasserommet målt i samme høyde som CO2
  • Lufterutiner: når skjer luftingen vanligvis? (Varighet i minutter og hvor mange vinduer som har vært åpne).

 • Enkeltmålinger
  Mål CO2-konsentrasjonen i klasserommet 1,1 m over golvet en gang pr. dag, for eksempel når elevene spiser matpakken. Utfør målingene før vinduene åpnes og elevene forlater rommet. Før måleresultatet inn i registreringsskjemaet.

  Noter i tillegg:
  • Antall personer i klasserommet ved målingene.
  • Utetemperaturen ved tidspunktet for målingene.
  • Lufterutiner: når skjer luftingen vanligvis? (Varighet i minutter og hvor mange vinduer som har vært åpne).


 • Kontinuerlige målinger
  Dersom det benyttes en kontinuerlig CO2-måler, skal denne plasseres i pustesonen 1,1 m over golvet.
Slik utføres målingene:

 1. Bruk en saks evt. en glassfil for å klippe/file av endene på målerøret slik at luft kan trekkes gjennom røret:
  • Saks:
   • Bruk briller og hold avstand
   • Hold saksen og målerøret ned i et søppelspann slik at eventuelle glassplinter samles opp.
   • Hold på røret tett innpå der du klipper, slik at røret ikke knekker.
   • Klipp av endene like bak (ca 2 mm) de runde kulene. NB! Vær obs på at glassplinter kan fly når du klipper røret, så vær forsiktig.
  • Glassfil:
   • Fil et hakk ved innsnevringen rett bak glasskulene i hver ende av absorpsjonsrøret. Bryt av glasskulene. Hold en papirbit mellom glasset og fingrene.

 2. Sett slangebiten på sprøytespissen.

 3. Stikk den enden på absorpsjonsrøret som ikke er markert med pil, ned i slangebiten på sprøyta. Hold sprøyta med absorpsjonsrøret vertikalt i ansiktshøyde, ca. 1,1 m over golvet og vekk fra kroppen under måling.

  NB! Dersom måleren holdes for nær kroppen eller noen puster direkte på den under målingen, blir måleresultatet usikkert.

 4. Trekk sprøytestempelet sakte ut (bruk ca. 3,5 minutter) til underkanten av 100 ml-streken og hold det i denne posisjonen (minimum 30 sekunder) til hele sprøyta er fylt med luft. Stempelet skal ikke sprette tilbake på grunn av vakuum inne i sprøyta.

 5. Les av CO2-konsentrasjonen direkte på skalaen der fargen på absorpsjonsrøret går over fra lilla til hvitt. Noter verdien på registreringskjemaet (som finnes nederst på denne siden) sammen med dato og klokkeslett.

Legg inn data
Det er to registreringssider for CO2 på internettsidene i miljolare.no, en for enkeltmålinger og en for kontinuerlige målinger. Når resultatene lastes opp til miljolare.no blir de automatisk publisert og presentert grafisk under Resultater.

Hvis dere bruker et kontinuerlig måleinstrument og ønsker å legge inn måleresultatene som enkeltmålinger, må dere beregne en gjennomsnittsverdi for de siste fem minuttene av timen for at resultatene skal være sammenlignbare med manuelle målinger.

Dersom det er utført kontinuerlige målinger med Telaire 7001 og HOBO datalogger overføres dataene som tekstfil til miljolare.no i henhold til beskrivelsen i egen veiledning.Vurder resultatene
Sammenlign måleresultatene med anbefalte faglige normer for CO2 i inneklima. Dersom CO2-konsentrasjonen i klasserommet ved noen av målingene er over Folkehelseinstituttets anbefaling, kan dette skyldes flere forhold. Vurder hva som kan være mulige årsaker, for eksempel:

 • for dårlig lufting mellom timene
 • elevene er inne i klasserommet i friminuttene
 • for mange personer i rommet i forhold til hva ventilasjonsanlegget er dimensjonert for
 • dobbelttimer uten ekstra lufting
 • feil og mangler ved ventilasjonsanlegget
 • feil ved målingene

Andre forslag til momenter som dere kan diskutere:

 • Er måleresultatene slik at kravene til skolemiljøet i Opplæringsloven § 9a-2 og forskrift om miljørettet helsevern § 19 er oppfylt?
 • Hva påvirker CO2-konsentrasjonen i klasserommet?
 • Hvordan er resultatene fra skolen sammenlignet med andre skoler?
 • Hva kan gjøres for å redusere CO2-konsentrasjonen i klasserommet?
 • Bør det sendes en klage på inneklimaet til skolens ledelse?

Diskuter og foreslå tiltak som kan redusere CO2-konsentrasjonen i klasserommet dersom CO2-nivået er høyere enn den anbefalte normen. Fokuser på enkle tiltak som ikke koster penger, og prøv dem ut i praksis. Ta kontakt med fagfolk dersom slike tiltak ikke er tilstrekkelige. Lenkene i bakgrunnsstoffet peker til relevante aktører i denne sammenheng.

Finn eventuelt andre kilder til fakta. Last gjerne opp bilder og figurer når dere rapporterer resultatene.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Skjema for enkeltmålinger (Forskningskampanjen 2009)
Dato
Klokkeslett  
CO2 (ppm)  
Antall personer i klasserommet 
Romtemperatur (°C) 
Utetemperatur (°C) 

 

Skjema for dagmålinger

Klasserom nr:   

 

Tidspunkt CO2-kons.(ppm) Antall personer i rommet Utetemperatur (ºC) Kommentarer *)
Dato Klokke-slett
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

*) Beskriv avvik fra det normale som dere tror innvirker på måleresultatene, for eksempel om det var ekstra mange personer i rommet, eller at dere glemte å lufte i friminuttet.

Vis bare skjema