miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Inneklima > Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet > Bakgrunnsstoff

Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Meispermen
Meispermen inneholder bakgrunnsstoff som er aktuelt for energidelen av Nettverk for miljølære.

Lenker

Arbeidstilsynet om inneklima
Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Undersøkelse og målinger av inneklima
Allergiviten er en kunnskapsbank for folk flest som gjerne vil vite mer om allergi og annen overfølsomhet, eksem, høysnue og sånt, elveblest, astma, matallergier o.s.v.

NAAF: Norges astma- og allergiforbund
NAAF er en interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi og teller ca. 19 000 medlemmer. På NAAFs nettsted finner du mange ressurser på inneklima inkludert en rådgivingstjeneste.

inneklima.com
Dette er en informasjonsbank i regi av Norsk allergi- og astmaforbund (NAAF). Her finner du blant annet en 'Spør eksperten'-spalte som du kan benytte hvis har spørsmål om innemiljø og helse.

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum. Folkehelseinstituttet