miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Energi > Lag økoprofil for en bolig

Aktivitet:

Lag økoprofil for en bolig

Økoprofil er en ny metode som er utviklet for å foreta miljøvurdering av næringsbygg og boliger. Undersøkelsesopplegget som presenteres her, er en forenklet versjon som kan benyttes for boliger. Velg ut en bolig og foreta en befaring der dere gir poeng ut fra punktene i det oppsatte befaringsskjemaet. Vurder deretter boligens økoprofil ved hjelp av beregningsskjemaet.

Formål

Kartlegge miljøbelastningen for en bolig etter gitte parametrer, og få trening i å hente inn og bearbeide data.

Gjennomføring

Elevene befarer en bolig ut i fra eksisterende Økoprofil-kriterier.

Resultater

Elevene rapporterer sine vurderinger av boligens økoprofil til databasen i følge kategorier gitt i registreringsskjemaet.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Gard Kyseth in Norway, (24.03.2019)
  2. Inderøy videregående skole in Norway, (25.09.2017)
  3. Inderøy videregående skole in Norway, (22.09.2017)
  4. Takstjurist Eleison in Norway, (02.08.2016)
  5. Færder videregående skole in Norway, (22.08.2005)