miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Luftforurensning fra industri

Aktivitet:

Luftforurensning fra industri

Industrianlegg kan være kilde til luftforurensning. Denne aktiviteten går ut på å undersøke ett eller flere indiustrianlegg i lokalmiljøet. Observer piper med utslipp av synlig røyk, og se på hvordan røyken spres avhengig av høyden på pipa og ulike vær- og vindforhold. Dere kan også ta kontakt med bedriften for å finne ut hva slags produksjon som foregår, og hva slags forurensning som slippes ut.

Formål

Registrere mulige forurensningsutslipp fra industri i området og få innsikt i hvordan luftforurensningen spres ved forskjellige temperatur- og vindforhold, ut fra observasjon av røyk fra skorsteiner.

Gjennomføring

Velg ett eller flere indiustrianlegg i lokalmiljøet som kan være kilde til luftforurensning. Tell antall piper med utslipp av synlig røyk, sorter dem etter høyde og klassifiser formen på den synlige delen av røykskya. Formen på røyken skal deretter ses i sammenheng med værtype og vindstyrke. Gjennomfør undersøkelsen over et visst tidsrom slik at dere registrerer røykutslipp ved minst tre forskjellige værforhold.

Resultater

Dataene vil gi grunnlag for å vurdere hvordan utslipp fra lokal industri påvirker luftkvaliteten i området og under hvilke forhold.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no