miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Hvor kommer luftforurensningen fra? > Bakgrunnsstoff

Hvor kommer luftforurensningen fra?

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Kalsium - viktig i karbonsyklusen
Kalsium er et metall i jordalkaliegruppen som inngår i karbonsyklusen på jorden og påvirker CO2 innholdet i luften. Kalsium og magnesiumholdige bergarter er de største lagrene for karbon på jorden. I diskusjonene om luftens CO2 innhold er det meste av oppmerksomheten vært rettet mot organisk bundet karbon.

Artikler

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten:
Kilder til luftforurensning
Forurensningskomponenter som kan ha betydning for bymiljø.

Miljøstatus i Norge:
Miljøstatus i Norge: Lokal luftforurensning
Lokal luftforurensning er fortsatt et problem i flere av de største byene i Norge. Luftkvaliteten er generelt bedre enn på 90-tallet, men i de senere årene har det flere steder ikke vært noen entydig utviklingen.

Lenker

Klima i byer, årsaker til menneskeskapt luftforurensning
Mesteparten av den menneskeskapte luftforurensningen skyldes forbrenning av fossilt brennstoff i kraftverk, industri og transport. I de industrialiserte landene er det utslipp fra transport som er den viktigste kilden til luftforurensning i byene.

Miljøstatus i Norge: Kilder til forurensning
Lokal luftforurensing kan være et stort problem i flere større byer og tettsteder. Noe av forurensningen er langtransportert, men hovedkildene ligger i lokalmiljøet.

yr.no: Klimalæring på internett
Elever og lærere! Her er Ekstremværukas guide til spill, video, aktiviterer og vitenskap om vær, klima og miljø.