miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Naturområder

Naturområder

Naturområder er ikke noe entydig begrep, det kan omfatte både naturtyper, verneområder, inngrepsfrie områder, grønne lunger i byer og mye mer. Når det gjelder naturtyper har Norge en enestående variasjon. Tilsvarende variasjon over korte avstander finnes knapt nok andre steder i verden. Beliggenheten, landskapet og menneskenes bruk av naturen gjennom flere tusen år er bakgrunnen for denne store variasjonen. De siste tiårene har vår måte å bruke og påvirke naturen på, gjort at en del naturtyper og arter står i fare for å forsvinne. Naturen i landet vårt blir dermed fattigere.


Last opp din egen rapport!
Last opp en rapport basert på aktivitetene du har utført.

Artikler

Nettverk for miljølære:
Kulturlandskapet
Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket.

Nettverk for miljølære:
Berggrunn og plantevekst
Berggrunnen er viktig ved å forsyne plantene med næringsstoffer. Det meste av de løse jordlagene (alle mineraljordartene) har oppstått ved oppsmuldring av berggrunnen, og i jorda er det et stort lager av næringsstoffer som både ville og dyrka planter drar nytte av. Der jorddekket er tynt, frigjøres næringsstoffer fra berggrunnen og kommer vegetasjonen til nytte.

Lenker

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning
Her kan du se data om natur og friluftsliv og søke etter informasjon blant annet via kart.

Miljøstatus i Norge: Naturområder

Mest populære siste år

  1. Kartlegging av område som er viktige for biologisk mangfald
    (1 deltakere)

Siste registreringer

  1. Kartlegging av område som er viktige for biologisk mangfald
    Tove Olsen, Norway
    (09.06.2023)

>Flere registreringer...