miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Hovis

HOVIS

HOVIS - Havovervåking i skolen er et nasjonalt miljølæreprogram som vil

  • gi elever kunnskap om havet som levende økosystemer
  • gi elever innsikt i sammenhengen mellom menneskelig aktivitet og havets miljøtilstand
  • bidra til kartlegging av miljøtilstanden i havet

Hovis har foretatt registreringer langs kysten siden 1993, og er fra 1997 gått inn i Vannprogrammet sammen med Kystprogrammet, Bekkis og VANDA.

Alle deltakere i HOVIS er òg deltakere i Nettverk for miljølære og Vannprogrammet.

Registringer

Nye registreringer

Det blir ikke lenger sendt ut registreringsskjema til HOVIS, men det er fortsatt mulig å registrere data i HOVIS fra de gamle skjemaene. Dersom det er mulig vil vi oppfordre alle HOVIS-deltakerene til å registrere data via internett. Dersom det ikke er mulig kan skjemaet sendes i post til Nettverk for miljølære.

For å få passord til å legge inn data, send e-post til database@nml.uib.no.

Aktiviteter

HOVIS-aktiviteter eller Vannprogrammet-aktiviteter som kan brukes i stedet for gammel HOVIS-aktivitet:

HOVIS Vannprogrammet
A - Deltakerregistrering Deltakerregistrering
B - Målested Områderegisterring
C - Tilførsler VR3 - Hvem forurenser vannet
VR5 - Påvirkning fra bosetning
VR8 - Påvirkning fra landbruk
VR10 - Påvirkning fra industri
D - Meteorologiske observasjoner VN4 - Observere vêr og vind
E - Bølger og strømforhold
F - Oksygenmålinger VN22 - Er det nok oksygen i vatnet?
G - Aktiviteter i området  
H - Fangst i åleruse/torskeruse VN11 - Fisk og fangst i saltvatn
I - Fangst i garn VN11 - Fisk og fangst i saltvatn
J - Innsamling i planktonhåvtrekk VN18 - Plankton i marint miljø
K - Innsamling i trekantskrape (enkel utgave) VN13 - Smådyr i fjøra
VN15 - Planter i og ved saltvatn
L - Innsamling i trekantskrape (avansert utgave) VN13 - Smådyr i fjøra
VN15 - Planter i og ved saltvatn
M - Innsamling av fastsittende alger og marine blomsterplanter VN15 - Planter i og ved saltvatn
N - Observasjoner av sjøpattedyr og andre pattedyr VN8 - Pattedyr i og ved vatn

Nye brukere må melde seg på Nettverk for miljølære/Vannprogrammet. Alle deltakere i Nettverk for miljølære har tilgang til å gjøre registeringer i HOVIS-prosjektet.

For de lite brukte HOVIS-skjemaene J-N er det ikke lagd elektroniske registreringsskjema. De tilsvarende Vannprogrammet-akvititetene dekker same området og kan med fordel brukes.

Vis tidligere registreringer

Flere sider for vising av data fra HOVIS vil bli tilgjengelig seinere.

Skjema og veiledning