miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Kystprogrammet

Kystprogrammet

Kystprogrammet er et nasjonalt miljølæreprogram i regi av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Programmet er et hjelpemiddel for skoler til å komme i gang med en handlingsrettet miljøundervisning som er i trpd med nasjonale og internasjonale mål. Programmet gjennomføres i samarbeid med Coastwatch Europe Network . Hvert år inviteres barn, ungdom og voksne i over 20 europeiske land til å registrere bestemte miljøforhold langs kysten. Siden 1989 har skoleelever ved ca. 300 norske skoler overvåket en kyststrekning på til sammen 1 500 kilometer hvert år. Gjennom registreringene får vi etter hvert et bilde av tilstanden langs Europas kyster, fra Finnmark i nord til Hellas og Italia i sør.

Mer informasjon om Kystprogrammet

Fra 1997 er Kystprogrammet slått sammen med Bekkis, Hovis og VANDA og dannet utgangspunkt for det nye Vannprogrammet.

Registreringer

Nye registreringer

Skjema fra Kystprogrammet er nå tilgjengelig for innlegging via Internett. Vi vil oppfordre alle som har mulighet til det å gjøre registreringene elektronisk.

For å få passord, send en e-post til database@nml.uib.no.

Dersom det ikke er mulig med elektronisk registrering, kan du sende skjemaene i posten.

Alle som er deltakere i Kystprogrammet er òg deltakere i Vannprogrammet i Nettverk for miljølære. Aktivitetene i Vannprogrammet dekker de samme områdene som Kystprogrammet, i tillegg til mange nye aktiviteter.

Vis tidligere registreringer

Nye sider for vising av data fra kystprogrammet vil bli tilgjengelig seinere.

Skjema og veiledning