Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:06.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring05.06.2021


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring05.06.2021
Observasjonen er gjort i Kvannbekken naturreservat i Åmot kommune i Østerdalen.
© Åsmund Berg (05.06.2021)


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Blomstring05.06.2021
Røde kongler på gran skjer ikke hvert år, men kun i de år hvor det året før har vært en varm sommer. I botanisk forstand er disse vakre konglene ikke blomster, men unge kongler. Observasjonen er gjort ved elva Skynna i Åmot kommune i Østerdalen.
© Åsmund Berg (05.06.2021)


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst05.06.2021
Observasjonen er gjort på Hovdmoen i Åmot kommune i Østerdalen.
© Åsmund Berg (05.06.2021)


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring05.06.2021
Observasjonen er gjort langsetter skolemila i Åmot kommune i Østerdalen.
© Åsmund Berg (05.06.2021)


Art:Skogstjerne (Trientalis europaea) 
Fenofase:Blomstring05.06.2021
Observasjonen er gjort rett ved elva Skynna i Åmot kommune i Østerdalen.
© Åsmund Berg (05.06.2021)


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring05.06.2021
Observasjonen er gjort langsetter skolemila i Åmot kommune i Østerdalen.
© Åsmund Berg (05.06.2021)


Art:Øyenstikkere (Odonata) 
Fenofase:Voksenstadiet03.06.2021
Observasjonen er gjort i sørenden av Rødstjernet/Fabrikktjernet på Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (03.06.2021)