Hopp til hovedinnhold

Resultater

20.01.2022
Trude Vaksdal
Vognstølbakken (Bergen, Vestland)
20.01.2022 Ankomst stær
17.01.2022
Arne Kjell Askeland
Nappatjørn (Tysvær, Rogaland)
13.01.2022 Ankomst spettmeis
17.01.2022
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
06.01.2022 Ankomst brunnakke
06.01.2022 Ankomst stokkand
06.01.2022 Ankomst toppand
17.01.2022
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
06.01.2022 Ankomst gråspurv
16.01.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
05.01.2022 Ankomst dompap
10.01.2022 Første observasjon ekorn
15.01.2022 Ankomst gulspurv
13.01.2022 Ankomst kaie
14.01.2022 Ankomst pilfink
09.01.2022 Ankomst ravn
12.01.2022 Ankomst spettmeis
12.01.2022 Ankomst svarttrost
13.01.2022
Kari Hisdal
Sletten.landås (Bergen, Vestland)
10.01.2022 Ankomst bjørkefink
10.01.2022 Ankomst grønnfink
11.01.2022 Ankomst gråtrost
10.01.2022 Ankomst stær
06.01.2022
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
03.01.2022 Ankomst kråke
06.01.2022
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
04.01.2022 Ankomst kvinand
06.01.2022
Arne Kjell Askeland
Nappatjørn (Tysvær, Rogaland)
04.01.2022 Ankomst bjørkefink
06.01.2022
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
05.01.2022 Ankomst gråhegre
03.01.2022 Ankomst siland
05.01.2022 Ankomst stokkand
06.01.2022
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
02.01.2022 Ankomst blåmeis
03.01.2022 Ankomst grønnfink
03.01.2022 Ankomst ringdue
02.01.2022 Ankomst svarttrost
02.01.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
02.01.2022 Første observasjon rødrev
02.01.2022 Første observasjon rådyr
02.01.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
02.01.2022 Ankomst kråke
02.01.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
01.01.2022 Ankomst blåmeis
02.01.2022 Ankomst gråtrost
01.01.2022 Ankomst kjøttmeis
01.01.2022 Ankomst skjære
02.01.2022
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
01.01.2022 Ankomst fiskemåke
01.01.2022 Ankomst kjøttmeis
01.01.2022 Ankomst kongeørn
01.01.2022 Ankomst rødstrupe
01.01.2022 Ankomst skjære
1 - 15 av 23 238 siste»»