Miljolare.no

Resultater


Art: Hassel (Corylus avellana)
Foto: Gunvor Hustoft
Dato: 20.02.2018


Art: Kusymre (Primula vulgaris)
Foto: Jorunn Kleve Kjølstad
Dato: 27.01.2018


Art: Storspove (Numenius arquata)
Foto: Fred Edvard Johannes Øie
Dato: 30.01.2018


Art: Grågås (Anser anser)
Foto: Fred Edvard Johannes Øie
Dato: 27.01.2018


Art: Grågås (Anser anser)
Foto: Fred Edvard Johannes Øie
Dato: 27.01.2018


Art: Spurvehauk (Accipiter nisus)
Foto: Mette Drange
Dato: 27.01.2018


Art: Trane (Grus grus)
Foto: Nordbotten Rune
Dato: 24.11.2017


Art: Snøveronika (Veronica alpina)
Foto: Ottar Sætre
Dato: 28.07.2017


Art: Rødsildre (Saxifraga oppositifolia)
Foto: Ottar Sætre
Dato: 25.06.2017


Art: Humler (Bombus sp.)
Foto: Karoline Hvam
Dato: 11.06.2017


Art: Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Foto: Ottar Sætre
Dato: 05.06.2017


Art: Gullmyrklegg (Pedicularis oederi)
Foto: Ottar Sætre
Dato: 05.06.2017


Art: Flekkmure (Potentilla crantzii)
Foto: Charlotte Bakke
Dato: 04.06.2017


Art: Flekkmure (Potentilla crantzii)
Foto: Charlotte Bakke
Dato: 04.06.2017


Art: Flekkmure (Potentilla crantzii)
Foto: Charlotte Bakke
Dato: 04.06.2017


Art: Molte (Rubus chamaemorus)
Foto: Ottar Sætre
Dato: 29.05.2017


Art: Bergsnegl (Helicigona lapicida)
Foto: Charlotte Bakke
Dato: 11.05.2017


Art: Bergsnegl (Helicigona lapicida)
Foto: Charlotte Bakke
Dato: 11.05.2017


Art: Bergsnegl (Helicigona lapicida)
Foto: Charlotte Bakke
Dato: 11.05.2017


Art: Bergsnegl (Helicigona lapicida)
Foto: Charlotte Bakke
Dato: 11.05.2017


Art: Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Foto: Bent Christian Øhren
Dato: 08.05.2017


Art: Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Foto: Bent Christian Øhren
Dato: 08.05.2017


Art: Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Foto: Bent Christian Øhren
Dato: 08.05.2017


Art: Jernspurv (Prunella modularis)
Foto: Christian Fradet
Dato: 18.04.2017

1-24 av 1303 siste»»