Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Krohnengen skole
Område:Fjellveien (Bergen, Vestland)
Dato:22.05.2013
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bekkeblom (Caltha palustris)
Merknad:Bekkeblom ligner litt på Vårkål(smørblost)
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Artsdatabanken logo
Art:Engkarse (Cardamine pratensis)
Merknad:Engkarse er en vårblomst som er svært vanlig på vestlandet.
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Artsdatabanken logo
Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Merknad:Gjøkesyre er en blomst som minner om hvitveis.
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Artsdatabanken logo
Art:Hvitveis (Anemone nemorosa)
Merknad:Hvitveis er en blomst som minner om blomsten gjøkesyre.
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Art:Rhododendronslekta (Rhododendron)
Merknad:Rhododendron er store grønne busker med fine blomster.
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Artsdatabanken logo
Art:Vårkål (Ranunculus ficaria)
Merknad:Vårkål også kalt for smørblomst.
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund