Vi har bare en viltvoksende rhododendron i vår ville flora, nemlig lapprose som hører til i fjellet. Det store mangfoldet av andre rhododendron-arter er plantet spesielt sør- og vestpå. Vi har både...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)