Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nordre Oppdalen Skole
Område:Nordre Oppdalen (Lunner, Viken)
Dato:07.10.2004
Registrert:19.10.2004
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:Innsamlingen av materialet er gjort i oktober. Mange av plantene var uten blomster, og registreringene er derfor gjort med utgangspunkt i bladene/stengelen.

Funn


Art:Balderbrå (Matricaria inodora)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Bladmoser (Bryophyta)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Dominerende


Art:Bringebær (Rubus idaeus)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Dvergtistel (Cirsium acaule)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Dominerende


Art:Giftkjeks (Conium maculatum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Gjerdevikke (Vicia sepium)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Gjerdevikke (Vicia sepium)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Hestehov (Tussilago farfara)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Hornblad (Ceratophyllum demersum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Hvitkløver (Trifolium repens)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Lundrapp (Poa nemoralis)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Løvetannslekta (Taraxacum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Markjordbær (Fragaria vesca)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Dominerende


Art:Myrtistel (Cirsium palustre)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Paddesiv (Juncus bufonius)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Ryllik (Achillea millefolium)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Dominerende


Art:Rødkløver (Trifolium pratense)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Dominerende


Art:Skvallerkål (Aegopodium podagraria)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Stankstorkenebb (Geranium robertianum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Stemorsblom (Viola tricolor)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Stornesle (Urtica dioica)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Sumphaukeskjegg (Crepis paludosa)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Søtvierslekta (Solanum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Art:Tiggersoleie (Ranunculus sceleratus)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden