Kommune:Lunner, Oppland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:19.10.2004
Beskrivelse:
Småskog/kratt rundt bebyggelse.
Område ID3661
Undersøkt av:Nordre Oppdalen Skole (2004)