Bladmoser (Bryophyta)

Kjennetegn: Bladmoser er en stor gruppe planter som inkluderer bjørnemose, torvmose, etasjemose og mange andre. Vi trenger ikke bestemme alle moser til art, ofte er det godt nok å...

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Moser (Bryophytes)