miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til √Ö | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > CO2 på skoleveien > Læreplanmål

Aktivitet:

CO2 på skoleveien

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  L√¶replanm√•l

L√¶replanreferanser etter Kunnskapsl√łftet

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • √ėkologi
   • forklare korleis √łkosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre milj√łproblem

Læreplan i elevrådsarbeid

 • Etter 10.√•rstrinn
  • Medvirkning
   • ta opp og legge fram saker som ang√•r elevene i ulike organer i og utenfor skolen

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 1
  • Geoforskning
   • gj√łre rede for √•rsaker til klimatiske forhold i et valgt omr√•de
   • dr√łfte risiko for milj√ł- og naturkatastrofer og hvilke konsekvenser disse kan medf√łre i et valgt omr√•de
 • Geofag 2
  • Klimaendringer
   • beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og dr√łfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
   • gj√łre rede for diskusjoner i fagmilj√łene om √•rsaker til klimaendringer
   • dr√łfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer
  • Georessurser
   • beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, b√łlger og geotermisk energi og dr√łfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden

L√¶replan i geografi - fellesfag i studief√łrebuande utdanningsprogram

 • Kompetansem√•l etter Vg1/Vg2
  • Geografiske kjelder og verkt√ły
   • lese og bruke kart i ulik m√•lestokk og gjere enkel kartanalyse
  • Landskap og klima
   • gjere greie for forhold som bestemmer v√™r- og klimatilh√łva i Noreg
   • dr√łfte √•rsakene til naturkatastrofar i verda og kva for verknader dei har p√• samfunn som blir ramma
  • Ressursar og n√¶ringsverksemd
   • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. √•rstrinn
  • Mangfold i naturen (B√¶rekraftig utvikling)
   • observere og gi eksempler p√• hvordan menneskelige aktiviteter har p√•virket et naturomr√•de, identifisere ulike interessegruppers syn p√• p√•virkningen og foresl√• tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
  • Fenomener og stoffer (Energi for framtiden)
   • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder
 • Etter 2. √•rstrinn
  • Forskerspiren
   • stille sp√łrsm√•l, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
 • Etter 7. √•rstrinn
  • Fenomener og stoffer (Energi for framtiden)
   • gj√łre greie for bruk av noen energikilder f√łr og n√• og beskrive konsekvenser for milj√łet lokalt og globalt
 • Vg1
  • Mangfold i naturen (B√¶rekraftig utvikling)
   • forklare hva som ligger i begrepene f√łre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet b√¶rekraftig utvikling, og gi eksempler p√• dette
   • vurdere milj√łaspekter ved forbruksvalg og energibruk
   • velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke f√łlger disse konfliktene kan f√• for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
   • gj√łre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale milj√łutfordringer
   • gi eksempler p√• naturforvaltning og endring av naturmilj√łer som f√•r konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land
  • Verdensrommet (Str√•ling og radioaktivitet)
   • forklare hva drivhuseffekt er og gj√łre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosf√¶ren
   • gj√łre rede for noen mulige konsekvenser av √łkt drivhuseffekt, blant annet i arktiske omr√•der, og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for √• redusere √łkningen i drivhuseffekten

Læreplan i samfunnsfag

 • Etter 10. √•rssteget
  • Geografi
   • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke m√•lestokk og kartteikn
   • fortelje om naturgrunnlaget med vekt p√• indre og ytre krefter p√• jorda, r√łrsler i luftmassane, krinsl√łpet til vatnet, v√™r, klima og vegetasjon, og dr√łfte samanhengar mellom natur og samfunn
   • vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan f√• for milj√łet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
   • dr√łfte premissar for ei berekraftig utvikling
 • Etter 7. √•rssteget
  • Geografi
   • forklare korleis produksjon og forbruk kan √łydeleggje √łkosystem og forureine jord, vatn og luft, og dr√łfte korleis dette kan hindrast og reparerast
  • Samfunnskunnskap
   • velje eit tema, forme sp√łrsm√•l og kaste lys over dei ved √• bruke ulike kjelder
 • Etter Vg1/Vg2 i vidareg√•ande oppl√¶ring
  • Internasjonale forhold
   • diskutere samanhengen mellom √łkonomisk vekst, milj√ł og berekraftig utvikling

L√¶replan i samfunns√łkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Samfunns√łkonomi 1
  • Nasjonalregnskap og √łkonomisk vekst
   • gj√łre rede for hovedtrekkene i n√¶ringsstrukturen i Norge og diskutere hva olje og gass betyr for norsk √łkonomi
  • Inntektsfordeling og milj√łproblemer
   • gj√łre rede for ulike virkemidler for √• motvirke milj√łproblemer
 • Samfunns√łkonomi 2
  • Inntektsfordeling og milj√łproblemer
   • diskutere ulike oppfatninger av begrepet b√¶rekraftig utvikling
   • gj√łre rede for direkte eller indirekte inngrep i markedet for √• forebygge milj√łskader og hindre overforbruk av ressurser

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningsl√¶re 1
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • dr√łfte etiske, milj√łmessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
 • Teknologi og forskningsl√¶re X
  • Den unge forskeren
   • planlegge, gjennomf√łre, analysere og dokumentere systematiske m√•linger om st√ły, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og dr√łfte virkninger p√• helse og milj√ł
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • dr√łfte etiske, milj√łmessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling