Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Oslo katedralskole
Observatører:Kristine
Område:Drøbak (Frogn, Akershus)
Dato:15.10.2014
Registrert:16.10.2014
Aktivitet:Livet i fjæra

Om observasjonene

Kommentarer:Fjærpyttsnøre
Rysjegrønske
Tangsjøpiggsvin

Funn


Art:Andre sjømus (Samlegruppe)
Merknad:Purpursjømus
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Blæretang (Fucus vesiculosus)
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra


Art:Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra


Art:Eremittkreps, trollkreps (Anomura)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Fureflagellater (Dinophyceae)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra


Art:Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Haneskjell (Chlamys islandica)
Levende?:Ja


Art:Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Kiselflagellater (Dictyochophyceae)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Krepsdyr (Crustacea)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Leddormer (Annelida)
Merknad:Broket Sjønymfe
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Sandreke (Crangon crangon)
Merknad:Dypvannsreke
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Merknad:Drøbakkråkebolle
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Sjørose (Urticina)
Merknad:Mudderbunnsjørose
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Slangestjerner (Ophiuroidea)
Merknad:Sarsslangestjerne
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Slimmakk (Nemertini)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Svømmekrabber (Portunidae)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra


Art:Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Merknad:Sjøkjeks
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Vanlig rosenrør (Lomentaria clavellosa)
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra