Hopp til hovedinnhold

Alger

De vanligste algene kan som regel bestemmes ut frå form og farge og her er en oversikt over en del arter innenfor de tre hovedgruppene rødalger, brunalger og grønnalger.

Vis: kun bilder / artsomtaler

Brunalgar

Bleiktuste

Blæretang

Bruntrevl

Butare

Butare

Båetang

Fingertare

Finsveig

Fjæreslo

Grisetang

Spiraltang

Kaurtang

Knapptang (remtang)

Knuldre

Lodnetaum

Mykt kjerringhår

Mykt kjerringhår

Piperenseralge

Prikktunge

Sagtang

Sauetang

Skolmetang

Stortare

Stortare

Strandtagl

Stripesveig

Sukkertare

Tanglo

Tufs

Tvebendel

Vanlig brunbånd

Mykt kjerringhår

Vanlig kjerringhår

Østerstyv

Grønnalger

Grønndusk

Havsalat

Pollpryd

Pollpryd

Snørelekta

Tarmgrønske

Tarmgrønske

Rødalger

Bendelsleipne

Buska havpryd

Dokke

Draugskjegg

Eikeving

Fiskeløk

Fjærehinne

Fjærehinne

Krasing

Krusblekke

Krusflik

Pepperalge

Pollris

Rødlo

Rekeklo

Rekeklo

Rødkluft

Rødsleipne

Sjøris

Smalving

Svartkluft

Svartfkluft

Søl

Søl

Tannskåring

Teinebusk

Vanlig rosenrør

Vorteflik