Vanlig rosenrør (Lomentaria clavellosa)

Inntil 40 cm høg. Algen har hule greiner og vert samanklemt når den tas ut av vatnet. Greinene veks gjerne ut i eit tredimensjonalt plan. Den er funnen nord til Nordland, frå 1m og nedover.

Klasse: Rødalger (Rhodophyceae)
Underklasse: Florideophycidae
Orden: Rhodymeniales
Familie: Champiaceae
Slekt: Rosenrøyr- slekta (Lomentaria)