Hopp til hovedinnhold

Sjøfugler

Mange fuglearter har marin tilknytning. Her de fleste fjæretilknyttede eller kystbundne sjøfuglene. Noen få pelagiske arter er også inkludert.

Vis: kun bilder / artsomtaler