Hopp til hovedinnhold

Sjøfugler

Mange fuglearter har marin tilknytning. Her de fleste fjæretilknyttede eller kystbundne sjøfuglene. Noen få pelagiske arter er også inkludert.

Vis: kun bilder / artsomtaler

Alke

Fiskemåke (voksen)

Fiskemåke (ung)

Fjæreplytt

Gravand

Grågås

Gråhegre

Gråhegre

Gråmåke

Havelle

Havsule

Havørn

Lomvi

Lunde

Makrellterne

Myrsnipe

Rødnebbterne

Rødstilk

Rødstilk

Sandlo

Sildemåke (voksen)

Sildemåke (ungfugl)

Steinvender

Stokkand

Storskarv

Storspove

Svartbak

Tjeld

Toppskarv

Tyvjo

Ærfugl hunn

Ærfugl hann