Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Friluftsrådet Sør
Observatører:Aleksandra,Kaja,Synne,Emilie
Område:Grefstadvika (Grimstad, Agder)
Dato:04.09.2014
Aktivitet:Livet i fjæra

Målinger

Sjøtemperatur:17ºC
Saltholdighet: 

Funn


Art:Sandflyndre (Limanda limanda)
Merknad:Til høyre
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann