Kommune:Grimstad, Agder
Områdetype:kyst
Opprettet:22.08.2014
Beskrivelse:
Sandstrand med bekkeutløp, svaberg og fjell.
Område ID44148
Undersøkt av:Friluftsrådet Sør (2014)