Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Oslo katedralskole
Observatører:Sarosh Bekir, Bita Shock, Karolina Brodin
Område:Drøbak (Frogn, Viken)
Dato:22.04.2014
Registrert:29.04.2014
Aktivitet:Livet i fjæra

Funn


Art:Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)
Merknad:Hardbunn
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Eremittkreps (Paguridae)
Merknad:Hardbunn
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Fureflagellater (Dinophyceae)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Kongesnegler (Buccinidae)
Merknad:Hardbunn
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Sjøpølser (Holothuroidea)
Merknad:Bløtbunn
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Slangestjerner (Ophiuroidea)
Merknad:Hardbunn, bunnskrap
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Slimåler (Myxini)
Merknad:Bløtbunn
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann