Hopp til hovedinnhold

Resultater

Livet i fjæra
23.10.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Kuskjell (Arctica islandica)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pigghuder (Echinodermata)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Henricia sanguinolenta
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Eremittkreps (Paguridae)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)
Strongylocentrotus
 
Livet i fjæra
21.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Muslinger (Bivalvia)
Kongesnegler (Buccinidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Knivskjell (Solenidae)
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)
Sjørose (Urticina)
Livet i fjæra
21.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
  
Livet i fjæra
21.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Dødningehand (Alcyonium digitatum)
Dyreriket (Animalia)
Kongesnegler (Buccinidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Bruntufs (Sphacelaria cirrosa)
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Livet i fjæra
21.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Andre sjømus (Samlegruppe)
Knivskjell (Solenidae)
 
Livet i fjæra
21.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Livet i fjæra
21.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Chaetoceros
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Hoppekreps (Copepoda)
Coscinodiscus
Ribbemaneter (Ctenophora)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
21.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
  
Livet i fjæra
23.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Muslinger (Bivalvia)
Ribbemaneter (Ctenophora)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Knivskjell (Solenidae)
Sjørose (Urticina)
Livet i fjæra
23.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
  
Livet i fjæra
23.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
  
Livet i fjæra
21.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Kuskjell (Arctica islandica)
Henricia sanguinolenta
 
Livet i fjæra
23.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
  
Livet i fjæra
23.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Tanglopper (Amphipoda)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Krepsdyr (Crustacea)
Pigghuder (Echinodermata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
23.09.2016
Oslo katedralskole
Drøbak (Frogn, Akershus)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Blekksprut (Cephalopoda)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)
Drøbaksjøpiggsvin (Strongylocentrotus droebachiensis)
 
1 - 15 av 94 siste»»