Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Marthe Larsen Haarr
Observatører:Marthe Larsen Haarr
Område:Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Dato:25.04.2024
Registrert:09.05.2024
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus)
Antall:12


Art:Gravand (Tadorna tadorna)
Antall:4
Merknad: 


Art:Grågås (Anser anser)
Antall:15
Merknad: 


Art:Havørn (Haliaeetus albicilla)
Antall:2
Merknad: 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus)
Antall:2
Merknad: