Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Miljøprosjekt Ljanselva
Observatører:Tore Sætre
Område:Ljanselva miljøpark Skulleruddumpa (Oslo)
Dato:14.10.2022
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Funn


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos)
Antall:3
Merknad: 
Kjønn:Blandet
Aktivitet:Næringssøkende