Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sidsel winge
Observatører:Sidsel winge
Område:Veungsdalen (Kongsberg, Viken)
Dato:15.07.2020
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Funn


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Antall:5
Merknad:Observert på matbrett og i trærne rundt.
Kjønn:Blandet
Aktivitet:Næringssøkende
Artsbestemt av:Sidsel og Colin
Begge kjønn, også ungfugl, en kort stund var det flere rundt foringsplassen, men de var rastløse og vanskelige å telle, med sikkerhet telte vi 5 individer. De fløy til en høy furu når de ikke var på matbrettet.