Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Brøttum barne- og ungdomsskole
Observatører:Kai Hårstadhaugen
Område:Lismarka, Mesnali, Brøttum og Ring (Ringsaker, Innlandet)
Dato:20.06.2020
Registrert:22.06.2020
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Funn


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Antall:2
Merknad:Hekkende par. Observert siden månedsskiftet mai-juni
Aktivitet:Hekkefunn